Feedback

Faculté de Philosophie et Lettres
Faculté de Philosophie et Lettres
MASTER THESIS
VIEW 100 | DOWNLOAD 235

'Waarom bonsde mijn hart nu?': Een gotische lezing van Hella S. Haasses Maanlicht

Download
Baldewyns, Catherine ULiège
Promotor(s) : Steyaert, Kris ULiège
Date of defense : 19-Jun-2020/27-Jun-2020 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/9408
Details
Title : 'Waarom bonsde mijn hart nu?': Een gotische lezing van Hella S. Haasses Maanlicht
Translated title : [fr] "Pourquoi mon coeur s'accélérait-il à présent?": Analyse des éléments gothiques dans Maanlicht de Hella S. Haasse
Author : Baldewyns, Catherine ULiège
Date of defense  : 19-Jun-2020/27-Jun-2020
Advisor(s) : Steyaert, Kris ULiège
Committee's member(s) : Spinoy, Erik ULiège
Sonnenschein, Johan ULiège
Language : Dutch
Number of pages : 91
Discipline(s) : Arts & humanities > Literature
Target public : Researchers
Professionals of domain
Student
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Degree: Master en langues et lettres modernes, orientation germaniques, à finalité didactique
Faculty: Master thesis of the Faculté de Philosophie et Lettres

Abstract

[nl] In deze scriptie probeer ik de gotische elementen in de korte verhalen van Hella S. Haasses Maanlicht aan het licht te brengen. De gotische biedt ons een alternatieve kijk op de bekende wereld. Ik wil nagaan wat dit perspectief ons kan vertellen over deze verhalen. Het eerste thema dat in mijn analyse ter sprake komt, is het conflict tussen ratio en verbeelding dat altijd centraal staat in gotische verhalen. In dit onderdeel merk ik onder andere op dat de wilde natuur een sterke symbolische waarde krijgt. In Maanlicht verschijnt bovendien het monsterlijke in elk verhaal in een andere gedaante. Haasse gebruikt allerlei details ontleend aan de gotische literatuur en oudere gruwelverhalen maar heeft de traditionele monsters toegepast op haar tijdperk en maatschappij. In mijn analyse suggereer ik dat deze wezens de belichamingen zijn van de donkere kanten van de psyche van de personages. Het laatste onderdeel gaat over de topos van het gotische huis: het is de plek waar familiegeheimen blijven doorwerken en waarin de verborgen kamers een metafoor zijn voor de donkere kanten van het menselijk bewustzijn. In dit hoofdstuk wordt ook gesuggereerd dat de vertellingen met vrouwelijke protagonisten als een kritiek gelezen kunnen worden op het westerse patriarchaat en het geïdealiseerde beeld van het huiselijk geluk.


File(s)

Document(s)

File
Access BALDEWYNS_Catherine_MémoireLLG.pdf
Description: -
Size: 691.13 kB
Format: Adobe PDF

Author

  • Baldewyns, Catherine ULiège Université de Liège > Master lang. & lettres mod., or. germ. à fin.

Promotor(s)

Committee's member(s)

  • Spinoy, Erik ULiège Université de Liège - ULiège > Département de langues modernes : ling., litt. et trad. > Littérature néerlandaise
    ORBi View his publications on ORBi
  • Sonnenschein, Johan ULiège Université de Liège - ULiège > Département de langues modernes : ling., litt. et trad. > Littérature néerlandaise
    ORBi View his publications on ORBi
  • Total number of views 100
  • Total number of downloads 235


All documents available on MatheO are protected by copyright and subject to the usual rules for fair use.
The University of Liège does not guarantee the scientific quality of these students' works or the accuracy of all the information they contain.