Feedback

Faculté de Philosophie et Lettres
Faculté de Philosophie et Lettres
MASTER THESIS
VIEW 18 | DOWNLOAD 44

Het water staat op tafel, maar er ligt water op de grond. Een onderzoek naar het gebruik en het cognitieve spectrum achter de positiewerkwoorden bij moedertaalsprekers van het Nederlands

Download
Dupain, Michiel ULiège
Promotor(s) : Perrez, Julien ULiège
Date of defense : 15-Jun-2023/24-Jun-2023 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/17364
Details
Title : Het water staat op tafel, maar er ligt water op de grond. Een onderzoek naar het gebruik en het cognitieve spectrum achter de positiewerkwoorden bij moedertaalsprekers van het Nederlands
Author : Dupain, Michiel ULiège
Date of defense  : 15-Jun-2023/24-Jun-2023
Advisor(s) : Perrez, Julien ULiège
Committee's member(s) : Pijpops, Dirk ULiège
Brems, Lieselotte ULiège
Language : Dutch
Keywords : [nl] positiewerkwoorden
[nl] cognitieve semantiek
[nl] polysemie
Discipline(s) : Arts & humanities > Languages & linguistics
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Degree: Master en langues et lettres modernes, orientation germaniques, à finalité approfondie
Faculty: Master thesis of the Faculté de Philosophie et Lettres

Abstract

[nl] Deze masterscriptie onderzoekt het taalkundige en cognitieve gebruik van de positiewerkwoorden 'staan', 'liggen' en 'zitten' bij moedertaalsprekers van het Nederlands.


File(s)

Document(s)

File
Access FinalVersion_Masterthesis_DUPAIN.pdf
Description:
Size: 1.35 MB
Format: Adobe PDF

Annexe(s)

File
Access bijlagen.pdf
Description:
Size: 1.63 MB
Format: Adobe PDF

Author

  • Dupain, Michiel ULiège Université de Liège > Master lang. & lettres mod., or. germ. à fin.

Promotor(s)

Committee's member(s)

  • Pijpops, Dirk ULiège Université de Liège - ULiège > Département de langues modernes : ling., litt. et trad. > Département de langues modernes : ling., litt. et trad.
    ORBi View his publications on ORBi
  • Brems, Lieselotte ULiège Université de Liège - ULiège > Département de langues modernes : ling., litt. et trad. > Langue anglaise & Linguist.synchro.& diachro.de l'anglais
    ORBi View his publications on ORBi
  • Total number of views 18
  • Total number of downloads 44


All documents available on MatheO are protected by copyright and subject to the usual rules for fair use.
The University of Liège does not guarantee the scientific quality of these students' works or the accuracy of all the information they contain.