Feedback

Faculté de Philosophie et Lettres
Faculté de Philosophie et Lettres
MASTER THESIS
VIEW 85 | DOWNLOAD 202

Het compensatiestrategieëngebruik van Franstalige leerders van het Nederlands

Download
Moers, Nathalie ULiège
Promotor(s) : Perrez, Julien ULiège
Date of defense : 19-Jun-2020/27-Jun-2020 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/9404
Details
Title : Het compensatiestrategieëngebruik van Franstalige leerders van het Nederlands
Author : Moers, Nathalie ULiège
Date of defense  : 19-Jun-2020/27-Jun-2020
Advisor(s) : Perrez, Julien ULiège
Committee's member(s) : Brems, Lieselotte ULiège
Möller, Robert ULiège
Language : Dutch
Discipline(s) : Arts & humanities > Languages & linguistics
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Degree: Master en langues et lettres modernes, orientation germaniques, à finalité approfondie
Faculty: Master thesis of the Faculté de Philosophie et Lettres

Abstract

[nl] Het compensatiestrategieëngebruik van vreemdetaalleerders heeft al veel pennen in beweging gebracht. Op basis van empirische onderzoeken naar de spraakproductie van vreemdetaalleerders werden er meerdere taxonomieën opgesteld om de verschillende soorten strategieën te classificeren. De impact van meerdere variabelen (vooral het taalbeheersingsniveau, de context en het soort taak) op de strategiekeuze is ook een veel bediscussieerd onderwerp. Steunend op de resultaten van meerdere onderzoeken (onder andere Bialystok en Fröhlich (1980), Fӕrch en Kasper (1983), Paribakht (1985) en Poulisse (1989)) werd er een empirisch onderzoek uitgevoerd om te bepalen in hoeverre het compensatiestrategieëngebruik van Franstalige leerders van het Nederlands beïnvloed wordt door hun niveau van beheersing van het Nederlands, het medium (schriftelijk of mondeling), het soort taak én het onderwerp. De focus werd gelegd op thematische velden waarvan de woordenschat rijk aan anglicismen is. De bedoeling was om in kaart te brengen of de linguïstische infiltratie van het Engels in het Nederlands een impact had op de strategiekeuze. Er werd ervan uitgegaan dat de instroom van Engelse woorden in sommige thematische velden het gebruik van een bepaalde strategie zou bevorderen, namelijk codeswitching in het Engels. Daarbovenop werd de linguïstische infiltratie van het Engels in het Nederlands bestudeerd vanuit een sociolinguïstische invalhoek door naar de mening van de leerders hierover te peilen.


File(s)

Document(s)

File
Access MOERS_Nathalie_MémoireLLG.pdf
Description: -
Size: 1.11 MB
Format: Adobe PDF

Author

  • Moers, Nathalie ULiège Université de Liège > Master lang. & lettres mod., or. germ. à fin.

Promotor(s)

Committee's member(s)

  • Brems, Lieselotte ULiège Université de Liège - ULiège > Département de langues modernes : ling., litt. et trad. > Langue anglaise & Linguist.synchro.& diachro.de l'anglais
    ORBi View his publications on ORBi
  • Möller, Robert ULiège Université de Liège - ULiège > Département de langues modernes : ling., litt. et trad. > Lang.,linguist.synchro.& diachro.de l'all.-Litt.all. M.A.
    ORBi View his publications on ORBi
  • Total number of views 85
  • Total number of downloads 202


All documents available on MatheO are protected by copyright and subject to the usual rules for fair use.
The University of Liège does not guarantee the scientific quality of these students' works or the accuracy of all the information they contain.