Feedback

Faculté de Philosophie et Lettres
Faculté de Philosophie et Lettres
MASTER THESIS
VIEW 75 | DOWNLOAD 0

Taal en gender: Studie van het taalgedrag van vrouwen en mannen in gemengde gesprekken

Download
Scalco, Marine ULiège
Promotor(s) : Perrez, Julien ULiège
Date of defense : 24-Aug-2023/4-Sep-2023 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/19006
Details
Title : Taal en gender: Studie van het taalgedrag van vrouwen en mannen in gemengde gesprekken
Translated title : [fr] Langue et genre: Etude sur le comportement langagier des femmes et des hommes dans les conversations mixtes
Author : Scalco, Marine ULiège
Date of defense  : 24-Aug-2023/4-Sep-2023
Advisor(s) : Perrez, Julien ULiège
Committee's member(s) : Brems, Lieselotte ULiège
Möller, Robert ULiège
Language : Dutch
Number of pages : 193
Keywords : [nl] sociolinguïstiek
[nl] taalgedrag
[nl] gespreksstijl
[nl] genderverschillen
[nl] taalverschillen
[nl] taal en gender
[nl] gemengde gesprekken
Discipline(s) : Arts & humanities > Languages & linguistics
Target public : Researchers
Professionals of domain
Student
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Degree: Master en langues et lettres modernes, orientation germaniques, à finalité didactique
Faculty: Master thesis of the Faculté de Philosophie et Lettres

Abstract

[nl] De wetenschap heeft dikwijls bewezen dat mannen en vrouwen biologisch verschillend zijn. Deze sekseverschillen hebben echter geleid tot een patriarchale samenleving met ongelijke behandeling. Sinds de 18e eeuw strijdt het feminisme hiertegen en bevordert het de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De houdingen zijn geleidelijk veranderd en vrouwen hebben verschillende rechten opgeëist en gekregen: het recht op onderwijs, evenals het stemrecht, het recht om functies te bekleden die voorheen aan mannen voorbehouden waren, enz. Desondanks blijft genderdiscriminatie bestaan in onze samenleving en wordt die onder andere weerspiegeld in ons taalgedrag. In een tijd waarin feminisme steeds belangrijker wordt, wil deze studie de verschillen in het taalgedrag van mannen en vrouwen analyseren en nagaan of er nog steeds sprake kan zijn van mannelijke overheersing.


File(s)

Document(s)

File
Access ScalcoMarine_mémoire.pdf
Description:
Size: 916.63 kB
Format: Adobe PDF

Annexe(s)

File
Access ScalcoMarine_mémoire_annexes.pdf
Description:
Size: 2.2 MB
Format: Adobe PDF

Author

  • Scalco, Marine ULiège Université de Liège > Master lang. & lettres mod., or. germ. à fin.

Promotor(s)

Committee's member(s)

  • Brems, Lieselotte ULiège Université de Liège - ULiège > Département de langues modernes : ling., litt. et trad. > Langue anglaise & Linguist.synchro.& diachro.de l'anglais
    ORBi View his publications on ORBi
  • Möller, Robert ULiège Université de Liège - ULiège > Département de langues modernes : ling., litt. et trad. > Lang.,linguist.synchro.& diachro.de l'all.-Litt.all. M.A.
    ORBi View his publications on ORBi
  • Total number of views 75
  • Total number of downloads 0


All documents available on MatheO are protected by copyright and subject to the usual rules for fair use.
The University of Liège does not guarantee the scientific quality of these students' works or the accuracy of all the information they contain.