Feedback

Faculté de Philosophie et Lettres
Faculté de Philosophie et Lettres
MASTER THESIS
VIEW 89 | DOWNLOAD 326

‘Was zien nodig?‘: Een studie over het mysterieuze in De tienduizend dingen van Maria Dermoût

Download
Honnay, Sarah ULiège
Promotor(s) : Steyaert, Kris ULiège
Date of defense : 19-Jun-2020/27-Jun-2020 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/9407
Details
Title : ‘Was zien nodig?‘: Een studie over het mysterieuze in De tienduizend dingen van Maria Dermoût
Translated title : [fr] 'Voir était-il nécessaire?': Une étude du mystérieux dans De tienduizend dingen de Maria Dermoût
Author : Honnay, Sarah ULiège
Date of defense  : 19-Jun-2020/27-Jun-2020
Advisor(s) : Steyaert, Kris ULiège
Committee's member(s) : Spinoy, Erik ULiège
Andringa, Kim ULiège
Language : Dutch
Number of pages : 92
Discipline(s) : Arts & humanities > Literature
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Degree: Master en langues et lettres modernes, orientation germaniques, à finalité didactique
Faculty: Master thesis of the Faculté de Philosophie et Lettres

Abstract

[nl] In deze scriptie ga ik na in welke mate het mysterieuze aanwezig is in De tienduizend dingen van Maria Dermoût. Daarvoor besteed ik in het eerste hoofdstuk aandacht aan het leven en werk van de schrijfster om later te kunnen zien of haar leven een invloed heeft gehad op haar werk, onder andere op haar benadering van het mysterieuze. Na het mysterieuze te hebben voorgesteld, analyseer ik de aanwezigheid ervan in de roman. In de secundaire literatuur bestaat er een neiging om dit aspect te analyseren in het kader van de relaties tussen oosterlingen en westerlingen, met het idee dat een onoverbrugbare kloof tussen hen bestaat. In het laatste deel van deze scriptie onderzoek ik dus wat de rol van de aanwezigheid van het mysterieuze is in De tienduizend dingen. Met andere woorden, ik ga na of dit aspect bijdraagt aan het dieper worden van de kloof tussen het Oosten en het Westen en of deze kloof dan voorgesteld wordt als onoverbrugbaar.


File(s)

Document(s)

File
Access HONNAY Sarah - Mémoire LLG.pdf
Description: -
Size: 625.75 kB
Format: Adobe PDF

Author

  • Honnay, Sarah ULiège Université de Liège > Master lang. & lettres mod., or. germ. à fin.

Promotor(s)

Committee's member(s)

  • Spinoy, Erik ULiège Université de Liège - ULiège > Département de langues modernes : ling., litt. et trad. > Littérature néerlandaise
    ORBi View his publications on ORBi
  • Andringa, Kim ULiège Université de Liège - ULiège > Département de langues modernes : ling., litt. et trad. > Traduction du néerlandais vers le français
    ORBi View his publications on ORBi
  • Total number of views 89
  • Total number of downloads 326


All documents available on MatheO are protected by copyright and subject to the usual rules for fair use.
The University of Liège does not guarantee the scientific quality of these students' works or the accuracy of all the information they contain.